Yararlı Bilgiler

Yararlı Bilgiler

*Yarı mamul olarak filmaşin formunda satın alınan alaşımlı çelik bütün çivilerin üretim başlangıcıdır.
*Alaşımlı filmaşin çeliğin fabrikadan çıkış çap aralığı minimum 5.5mm ve maximum 20mm dir.

*Fabrikadan satın alınan filmaşin telin çapı çok yüksektir, bu yüzden tel çekme makinaları ile tel gerdirilerek telin çapı azaltılır. Birçok silindir kullanılarak tel tekrar tekrar çekilir ve istenilen kalınlığa düşürülür. İstenilen çap a sahip tel tekrar sarılarak çivi üretimi için hazır hale gelmiş olur.
İstenilen kalınlığa düşürülen tel, üretilecek çivi çeşidine uygun çivi üretim makinasına bağlanır ve çivi üretimi gerçekleştirilir.


BF1 Model Çivi Üretim Makinası

BF1 model makine (1.2 ile 2.7 )mm tel çapı ve (20 ile 60)mm boy aralığında çivi üretimi için geliştirilmiştir.

En yüksek üretim kapasitesi dakikada 700 çividir.

BF1 model makine ile; Tel Çivi, Pervaz Çivisi, Monta ve Ayakkabı Çivisi, Kıl Çivi, Vidalı Çivi gibi çivilerin yanında makine takımları üzerinde yapılabilecek ufak değişiklikler ile özel başka çiviler üretebilirsiniz.
BF2 Model Çivi Üretim Makinası

Otomatik Çivi üretim makinalarının diğer bir modeli olan BF2 model makine;(2.4 ile 3.6)mm çap ve (50 ile 100)mm boy aralığında çivi üretimi için geliştirilmiştir.

En yüksek üretim kapasitesi dakikada 400 çividir.

BF2 model makine ile İnşaat Çivisi, Çelik Çivi, Şıngıl Çivisi, Tabanca Çivisi ve özel birçok çivi imalatı yapılabilmektedir.
NOT: Kullanılacak olan telin, istenilen incelikte yarı mamul olarak satışı piyasada yapılmaktadır.

Kayma yüzeylerindeki sürtünme ve aşınmayı azaltmak için iki katı kayma yüzeyi arasında sıvı, katı veya gaz yağlama maddelerinin ilavesiyle yapılan işleme yağlama adı verilmektedir.

Bu sistemi inceleyen bilim ve teknoloji dalına Triboloji denilmektedir.

Yağlamanın asıl amacı; iki yüzey arasındaki bir yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi daha düşük olan iç sürtünmeye çevirmek ve yüzeyleri birbirinden ayırarak yüzey pürüzlerinin birbirleriyle temasını önlemektir.
Sıvı film kalınlığı belirlenmesinde,
-akışkan viskozitesi,
-birbirine göre bağıl hareketli iki yüzeyin hızı
-taşınan yük gibi faktörlerle belirlenir. Bu da yağlama rejimi belirler.

Tüm sürtünme kayıplarını bu faktörlerin nasıl etkilediği ve farklı yağlama bölgeleri (rejimleri) Stribeck Eğrisi üzerinde gösterilir.

NOT: Makinalarda yazın daha kalın kışın daha ince yağ kullanılması yağın viskozitesinin sıcaklıkla azalmasından kaynaklanmaktadır.
Mühendisler, yağları değerlendirmek, yatakları tasarlamak ve yağlama rejimlerini anlamak için, Stribeck Eğrisi kullanırlar
UYGUN YAĞ SEÇİMİNDE ve YATAK TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Uygun yatak tipinin seçimi,
-Güvenilir olabilecek yatak boyutlarının hesaplanması,
-Eğer ihtiyaçları karşılıyorsa yatağın performans analizinin incelenmesi,
-Daha sonra performans, optimuma en yakın oluncaya kadar tasarım ve boyutların modife edilmesi.YAĞ KANALININ TAYİNİ

-Yatağın yüzeyleri arasında yağ kamasının oluşmasını kolaylaştırmak ve
-Yağın yatak içinde dağılmasını daha iyi bir şekilde sağlamak için genellikle yatakta birtakım yağ kanalları açılmaktadır.
Prensip olarak yağ girişi ve yağ kanallarının hidrodinamik olmayan bölgede olması daha uygundur.
Bunu yapmakla daha büyük bir yağ akışı sağlanmaktadır. Aksi halde hidrodinamik yağ basınç yayılımı önemli şekilde bozulur ve bu da yatağın yük kabiliyetini azaltmaktadır.YAĞLAYICI MADDELER VE ÖZELLİKLERİ

Yağlayıcıların Sahip Olması Gereken Özellikler;

- Fonksiyona yüzeylerine kuvvetli bağlanma/tutunma(ıslatma kabiliyeti),
- Kendi molekül veya kristalleri arasında küçük bir iç sürtünme direnci(katılar için kayma direnci, sıvılar için viskozite),
- Yüzeyleri kimyasal olarak etkileyip bozmama,
- Korozyonu engelleme,
- Sıcaklık ve atmosfer etkilerine dayanım,
- Kuvvet iletme veya taşıyabilme kabiliyeti,
- Gerektiğinde elektriksel izolasyon,
- Yüzeyleri yıkama ve zararlı partikülleri taşıma-uzaklaştırma,
- Sağlığa ve çevreye zararlı olmama,
-Çalışma bölgesinde ısıyı taşıyabilme,
- Uygun fiyat

Viskozitenin Sıcaklıkla Değişimi :

Viskozitenin sıcaklıkla büyük ölçüde değişmekte olduğu görülmüştür.
Yağın cinsine bağlı olarak değişik oranlarda sıcaklık artışıyla viskozite düşmektedir.
Yağlama bakımından viskozitenin mümkün mertebe sıcaklıkla az değişmesi arzu edilir. (not1)

Sıcaklığın Viskoziteye Tesiri

Daha yüksek sıcaklıklarda
-Daha yüksek viskoziteli (daha kalın) yağ
Daha düşük sıcaklıklarda
-Daha düşük viskoziteli (daha ince) yağ kullanılmalıdır.